SOME WORDS ABOUT US

Well-coordinated teamwork speaks About Us

We love what we do

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Our working process

She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way.

Biblioteket tillhör Imam Ali Islamic Center.

Om vårt Bibliotek

Imam Ali Islamic Center har bearbetat ett nytt bibliotek med hög standard som är innehavande diverse böcker i olika tema och språk. Detta bibliotek kan vara till nytta för människor i allmänhet och forskare i synnerhet. Vid intresse av läsning eller lån av dessa böcker, vänligen besök eller kontakta centret.

Vi vill upplysa er om att för närvarande arbetar centret med att digitalisera bibliotekets böcker för att tillåta intresserade att registrera sig på databasen och därmed kunna låna böckerna på ett enklare och smidigare sätt.

Kortfattad delas centrets böcker till följande teman:

  • Koran-kunskap
  • Esoterism/mysticism och gott uppföranden
  • Islamisk tro
  • Islamisk konst
  • Filosofi
  • Hadith (Profetens och imamernas traditioner)
  • Islamisk historia
  • Vetenskaplig forskning
  • Åkallelse och böne böcker
  • Övriga ämnen
Du kan besöka centrets bibliotek på plats i Imam Ali Center

Om Imam Ali Islamic Center

Imam Ali Islamic Center är en självständig, religiös och ideell församling som startades av en grupp shiamuslimer, 1997. Församlingen som består av flera föreningar arrangerar sina aktiviteter i enlighet med islam och den svenska lagen. Centret upprätthåller utöver de kontinuerliga och regelbundna aktiviteterna såsom daglig gemensam bön, fredagsbön, psalmläsning etc., även andra religiösa och kulturella högtider som intresserar muslimerna, i synnerhet shia, i Skandinavien.  Centret syftar, bland annat, till att skapa en mer vänskaplig relation och samarbete med olika institutioner, bland annat statliga, för att underlätta integrationen av muslimerna i det svenska samhället.

Imam Ali Islamic Center har även en administrativ avdelning som erbjuder religiösa vigslar, skilsmässor, utfärdande av olika intyg samt andra tjänster som ni kan hitta under menyn: Kontoret Under helgerna erbjuder centret utbildning för barn och ungdomar.

Det finns flera föreningar som är aktiva och sitter i församlingen: Svenska Islamiska Unionen, Imam Ali Islamic Center och Al-Wahda kulturförening.